Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Projekt

Kultura planowania przestrzennego w małych i średnich miastach

Projekt sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki NCN w ramach konkursu „OPUS 10”, nr 2015/19/B/HS4/00092, okres realizacji 06/2016-06/2019

 

Głównym celem niniejszego projektu badawczego jest ustalenie cech kultury planowania przestrzennego w małych i średnich miastach polskich i niemieckich. Projekt będzie służył pojmowaniu działań i procesów planowania przestrzennego drogą analizy konstytutywnych praktyk, podejść, celów, walorów i rozumień. Podejście badawcze pozwoli na uogólnienie wyników poza kontekstem krajowym drogą określenia jednakowych cech kultury planowania przestrzennego w małych i średnich miastach – wbrew rzekomo kontrastujących ze sobą środowisk planistycznych. Wyniki niniejszego projektu badawczego mają umożliwić zweryfikowanie jego głównej hipotezy odnośnie powszechnie domniemanej zmiany kultury planowania przestrzennego ku zintegrowanym, operacyjnym i kooperatywnym formom. Hipoteza ta zakłada, iż to przejście następowało w małych i średnich miastach w znacząco mniejszym stopniu niż można tego oczekiwać w odniesieniu do znaczenia tych form we współczesnych studiach naukowych i wytycznych rozwoju miast. Zatem niniejszy projekt przyczyni się do zwrócenia uwagi na zagadnienie uwarunkowań i odpowiednich strategii rozwijania małych i średnich miast. Ponadto projekt ma na celu ukazanie zastosowalności koncepcji kultury planowania przestrzennego w niniejszym aspekcie.