Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Re-kompozycja architektury Pałacu Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego w Malborku jako wzór recepcji zachodnioeuropejskiej rezydencji potentata w dobie dworskiej stylizacji krucjat pruskich od połowy XIV w. do około roku 1400

Projekt (pod powyższym tytułem) będzie realizowany przez okres 30 miesięcy, w latach 2014-2016, pod auspicjami Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Polsko Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach.

Przedmiotem badań jest malborski kasztel pałacowy, zwany Pałacem Wielkiego Mistrza, budowla usytuowana na wysokim brzegu Nogatu, na północ od bryły pierwszego w obrębie założenia domu konwentualnego (Zamku Wysokiego). Kompleksowa struktura rezydencji wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, po roku 1309 roku włączona od zachodu w ciąg zabudowy Zamku Średniego, została w końcu XIV w z rozmachem przebudowana. Uroczysty styl architektury i ceremonialne ukształtowanie przestrzeni pałacu wskazywały na wpływ dominującej na Zachodzie kultury dworsko-rycerskiej pochodzenia burgundzko-francuskiego, korespondując jednocześnie z nową, wystawną oprawą wypraw krzyżowych do Prus.

Istotą projektu jest analiza porównawcza programu ideowo-architektonicznego pałacu z około 1400 r. Chodzi tu o strukturę niezwykle złożoną, wielostopniową, mimo to o dzieło funkcjonalnie i artystycznie przemyślane, przy tym kreatywne na tle zachodnioeuropejskiej sztuki rezydencjonalnej.