Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Transgraniczna współpraca w sprawach karnych z punktu widzenia polskiej i niemieckiej praktyki

„Transgraniczna współpraca w sprawach karnych z punktu widzenia polskiej i niemieckiej praktyki“

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń między praktykami z Niemiec i Polski. Głównym punktem rozważań będzie praktyka pomocy prawnej na postawie decyzji ramowych wydanych i transponowanych do polskiego i niemieckiego porządku prawnego w latach 2003-2010. Dzięki sprawozdaniom uczestników z ich dotychczasowych doświadczeń z nowymi instrumentami współpracy sądowej w sprawach karnych zostaną ukazane różnice obu systemów oraz problemy, które pojawiają się w praktyce wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w ramach współpracy transgranicznej. Ta wymiana doświadczeń powinna pomóc poznać przyczyny pojawiających się trudności i ocenić nowe instrumenty współpracy pod kątem zastosowania w praktyce, zagwarantowanych standardów prawnych i skutków dla pozycji prawnej dotkniętych nimi osób. To powinno doprowadzić do znalezienia rozwiązań, dzięki którym polsko-niemiecka współpraca w sprawach karnych mogłaby ulec poprawie.