Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Słownik literackiego katolicyzmu. Wiek XX w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym: autorzy i ich dzieła literackie

Słownik literackiego katolicyzmu. Wiek XX w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym: autorzy i ich dzieła literackie

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Thomas Pittrof (Uniwersytet w Eichstätt)

 

Celem projektu jest opracowanie słownika literackiego katolicyzmu XX wieku w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym. Pisarze, których twórczość literacka zostanie poddana analizie, w pewnym tylko stopniu dają się wpasować w standardy literatury ewangelizacyjnej. Koncentrowali się oni na kwestii poszukiwania odpowiedniego kontekstu kulturowego,  z którego i przez który ówczesna literatura mogłaby wprowadzić czytelnika w przestrzeń wiary. Pytając o możliwość estetycznej rehabilitacji katolicyzmu zwracali uwagę na postulaty odnoszące się do tekstów inspirowanych chrześcijańską perspektywą. Prezentują oni szeroki, w miarę reprezentatywny, wachlarz poziomów, umożliwiający wgląd w tego rodzaju literaturę. Wszyscy autorzy wnieśli pewne zasługi w promowanie nie tylko chrześcijaństwa „otwartego”, lecz także wartości kulturotwórczych. Przyczynili się oni np. w dużym stopniu do odrodzenia niemieckojęzycznej powieści historycznej w XX wieku.

Informacje na temat projektu: http://www.ku.de/slf/germanistik/deutschlitwi/forschung/handbuch-des-literarischen-katholizismus/handbuch/