Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza

Opis projektu

„Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza“

 

Mając na uwadze szczególny profil Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach, mianowicie badanie problematyki regionów pogranicza, związane z interdyscyplinarnością wszystkich projektów, niniejszym prezentowany jest interdyscyplinarny (wspierany finansowo przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki) projekt badawczy pt. „Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza“. Jego celem jest przeprowadzenie badań regionu Środkowego Nadodrza w kontekście kulturowo-historycznym. Chodzi przy tym o zbadanie tego regionu z perspektywy literackiej, topograficznej oraz kulturowo-historycznej. W projekcie uczestniczą polscy i niemieccy specjaliści różnych dyscyplin: kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, historii sztuki, fenomenologii przestrzeni, teologii. Proponując szeroką perspektywę badawczą, interesują nas w szczególności następujące zagadnienia: tradycje kulturowe polsko-niemieckiego pogranicza, wielokulturowość regionu i transfer kulturowy, dziedzictwo kulturowe regionu, strategie przedstawiania/kreowania regionu w wybranych tekstach kultury (film, literatura, fotografia), ślady niemieckiej przeszłości w przestrzeni kulturowej, zagadnienia kulturowej (dys)kontynuacji, względnie recepcji dziedzictwa kulturowego.

 

Kierownik projektu:

dr Marta Bąkiewicz

 

Członkowie projektu:

prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk

prof. dr hab. Hannelore Scholz-Lübbering

prof. dr hab. Benno Pubanz

prof. UAM dr hab. Beata Halicka

prof. UZ dr hab. Małgorzata Mikołajczak

prof. UKW dr hab. Wojciech Kudyba

dr Dawid Kotlarek

dr Marceli Tureczek

dr Tadeusz Kuźmicki

dr Wiesław Skrobot

dr Katarzyna Taborska

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

dr Hannah Lotte Lund

mgr Izabella Taraszczuk

mgr Kamila Gieba

mgr Hans-Jürgen Rehfeld

 

Eksperci:

prof. dr hab. Robert Traba

prof. dr hab. Jan M. Piskorski

prof. dr Magdalena Marszałek

prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle

dr Zbigniew Feliszewski

dr Jan Musekamp