Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Polsko-Niemieckie Sympozjum: Polsko- niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry