Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Religion im transnationalen Raum

W dniach 3-4.03 oraz 17-18.03.2014, w ramach projektu naukowego "Religia w przestrzeni transnarodowej. Przestrzenne, literackie i teologiczne doświadczenia/aspekty pogranicza z perspektywy polskiej i niemieckiej" [Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive], odbędą się dwa dwudniowe warsztaty. Referenci z Niemiec i z Polski (planiści, teolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy i literaturoznawcy) oraz przedstawiciele różnych instytucji z pogranicza polsko-niemieckiego będą zajmować się opracowaniem ram tematycznych w zakresie transnarodowej współpracy w wymiarze religijnym oraz debatować nad możliwościami kooperacji. Organizatorem warsztatów jest Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach we współpracy z Katolickim Centrum Studenckim „Parakletos“ oraz z Ekumenicznym Centrum Europejskim we Frankfurcie nad Odrą. Projekt jest współfinansowany przez Euro Region Pro Europa Viadrina. Warsztaty odbędą się w Collegium Polonicum (sala konferencyjna), w Katolickim Centrum Studenckim „Parakletos“ oraz w Kościele Pokoju (Friedenskirche) we Frankfurcie nad Odrą.

program

plakat

DSC01306 ©sekretariat

 

DSC01346 ©sekretariat

 

DSC01524 ©sekretariat

 

DSC01569 ©sekretariat

 

DSC01573 ©sekretariat

 

DSC01592 ©sekretariat

 

DSC01633 ©sekretariat

 

DSC01643 ©sekretariat