Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Polskie i niemieckie prawo pracy

Polsko – niemiecka konferencja ,,Polskie i niemieckie prawo pracy pod prawno-europejskim wpływem"

20 lutego 2014 r. w Collegium Polonicum w Słubicach obędzie się polsko-niemiecka konferencja poświęcona wpływowi prawa europejskiego na polskie i niemieckie prawo pracy. Konferencja będzie okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami i teoretykami prawa pracy z sąsiednich krajów.

Dyskusja obejmie następujące zagadnienia: doświadczenia polskich i niemieckich sądów pracy w związku z europeizacją prawa pracy, problemy orzecznictwa sądów pracy w obydwu krajach oraz możliwość stosowania rozwiązań i sposobów postępowania przyjętych w jednym kraju w drugim kraju.

Problematykę w ujęciu praktycznym przedstawią następujący referenci: dr Ursula Hantel-Unthan, Sędzia Krajowego Sądu Pracy Berlin-Brandenburgia oraz Maria-Teresa Romer, Sędzia Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej w stanie spoczynku. Komentarze z punktu widzenia doktryny zaprezentują prof. dr Eva Kocher z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz prof. UAM dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

plakat

program konferencji

 

Galeria: zdjęcie 1; zdjęcie 2; zdjęcie 3; zdjęcie 4; zdjęcie 5; zdjęcie 6

informacja medialna HTS Słubice, 21.02.2014: http://www.slubice.tv/41,2511-prawo_pracy_polskie_czy_niemieckie%3f.html