Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Ochrona jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ochrona jezior ramienicowych

Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii” (w dniu 27.06.2016) oraz towarzyszących jej warsztatach (28.06.2016).


Udział w konferencji jest bezpłatny.


Konferencja i warsztaty odbywać się będą w języku polskim oraz niemieckim i będą tłumaczone symultanicznie!

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 31 maja 2016 r. drogą elektroniczną na adres: pukacz@europa-uni.de​

plakat

formularz zgłoszeniowy