Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Konferencja / Konferenz

„Multikulturowość populacji więziennych

(ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski)”

 

Słubice, Collegium Polonicum, ul. T. Kościuszki 1

 3.-4.12.2014

 

Celem konferencji jest omówienie i przygotowanie projektu badawczego „Multikulturowość populacji więziennych (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski)”, który w latach 2015-2016 miałby być realizowany w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym

w Collegium Polonicum w Słubicach.

Przewiduje się udział w konferencji około 15-20 osób z Polski i Niemiec, które potem

– wraz z innymi osobami - miałyby uczestniczyć w realizacji tego projektu.

 

Konferencja zamknięta - nie ma możliwości rejestrowania się na konferencję.

Język konferencji: niemiecki i polski, tłumaczenie symultaniczne.

,,Multikulturalität der Gefängnispopulationen

(unter besonderer Berücksichtigung von Deutschland und Polen)“

 

Słubice, Collegium Polonicum, ul. T. Kościuszki 1

3.-4.12.2014

 

Die Tagung hat zum Ziel, das Forschungsprojekt "Multikulturalität der Gefängnispopulationen (unter besonderer Berücksichtigung von Deutschland und Polen)", das in den Jahren 2015-2016 im Deutsch-Polnischen Forschungsinstitut am Collegium Polonicum in Słubice durchzuführen ist, zu besprechen und vorzubereiten.

Es ist vorgesehen, dass an der Tagung ca. 15-20 Personen aus Deutschland und Polen teilnehmen werden, die sich im Nachhinein – zusammen mit weiteren Personen – an der Durchführung dieses Projektes beteiligen sollen.

 

Die Registrierung für die Konferenz ist geschlossen.

Die Konferenz findet in polnischer und deutscher Sprache mit Simultanübersetzung statt.