Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Sympozjum „Transnarodowe praktyki społeczne i wytwarzanie przestrzeni”

Znaczenie transnarodowych powiązań, które wpływają na przestrzenie życia, relacje społeczne, tożsamość i sposoby zachowania wzrasta. Od wielu lat naukowcy coraz więcej uwagi poświęcają przestrzeniom transnarodowym, powstającym w wyniku mniej lub bardziej intensywnych i rozległych transgranicznych procesów migracji stałej, etapowej lub cyrkularnej (zarobkowej), jak również w wyniku zachowań konsumenckich i rekreacyjno-kulturalnych. W tych społecznie wytworzonych przestrzeniach istnieją różne formy transnarodowości w sensie samoświadomości i tożsamości zbiorowej związanej z przestrzenią. Przedmiotem prezentowanych na sympozjum analiz naukowych jest nie tylko ciągłe wytwarzanie i re-wytwarzanie transnarodowości i translokalności, ale także zjawisko formowania nowego rodzaju przestrzeni. W przestrzeniach tych, oderwanych od kontekstu państw narodowych, nie ma już zbieżności granic terytoriów polityczno-administracyjnych z granicami obszarów będących produktem powiązań społecznych i kulturowych.

Sympozjum jest produktem trzyletniego, wspieranego w ramach partnerstwa uczelnianego między Uniwersytetem im. Christiana Albrechta w Kilonii i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu projektu kooperacyjnego Wymiary i konsekwencje usieciowienia transnarodowego miast i regionów w zachodniej i środkowowschodniej Europie Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego, Instytutu Geografii CAU oraz Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Sympozjum odbędzie się w języku niemieckim.

 

Termin: 9 grudnia 2016r.

Miejsce: Collegium Polonicum w Słubicach, sala 20

Kontakt: Dr. Alexander Tölle, atoelle@amu.edu.pl