Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Międzynarodowa Konferencja

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Zwierciadła władzy możnych. Budowle rezydencjonalne w Europie środkowo wschodniej w późnym średniowieczu – typy, struktury, dekoracje” odbywającej się w dniach 02.-03. września 2016 r. w Lidzbarku Warmińskim w Muzeum Warmińskie.

Celem planowanej konferencji jest poszerzenie dotychczasowego obrazu architektury budowli rezydencjonalnych jako ośrodków władzy możnych. Dotyczyć to będzie problematyki rezydencji w szerszym zakresie ale przede wszystkim samych obiektów wraz z pozostałościami ich uroczystego wystroju z XIV-XVI w., odkrytymi w trakcie ostatnich prac konserwatorskich. Chodzi także o wykazanie sieci powiązań między centrami władzy w Europie wyposażonymi w znaczące założenia architektoniczne a ośrodkami tego rodzaju położonymi na wschodzie, na historycznych obrzeżach Zachodu. Nie bez znaczenia w kontekście proponowanej problematyki jest miejsce obrad, zamek-rezydencja biskupia w Lidzbarku Warmińskim

Prezentacje będą wygłoszone w języku polskim i niemieckim i będą tłumaczone symultanicznie.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 26 sierpnia 2016 r. drogą elektroniczną na adres: konf-inst@europa-uni.de.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

IMG_4885 ©Pospieszny

IMG_4902 ©Pospieszny

IMG_4917 ©Pospieszny

IMG_4971 ©Pospieszny

P1030290 ©Pospieszny

Organizatorzy / Veranstalter der Konferenz:

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen w Bonn

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – oddział Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim

 

Komitet organizacyjny / das Organisationskomitee:

dr Kazimierz Pospieszny

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Ernst Gierlich

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen w Bonn

Prof. dr Christofer Herrmann

Technische Universität Berlin

dr Aleksandra Ibragimow - sekretariat konferencji

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum

Frederike Charlotte Gollner - sekretariat konferencji

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum

 

Adres do korespondencji / Korrespondenzadresse:

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach / Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut am Collegium Polonicum in Słubice

ul. Kościuszki 1

PL 69-100 Słubice

Tel. +48-61 829 6823