Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Działalność naukowo-badawcza Instytutu

W celu sprawnego i intensywnego pomnażania wiedzy w zakresie zgodnym z profilem naukowo-badawczym Instytut ubiega się o uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych programach naukowo-badawczych, w szczególności w programach Unii Europejskiej.

Efekty naukowo-badawczej aktywności Instytutu, przekładające się na prace kwalifikacyjne pracowników, są prezentowane i upowszechniane w ramach organizowanych przez PNIB konferencji naukowych oraz w postaci opracowań. Mniejsze studia ukazywać się będą w planowanym czasopiśmie Instytutu, zaś rozprawy, monografie i tomy pokonferencyjne będziemy publikować m.in. w serii wydawniczej Collegium Polonicum w Słubicach.

Na Działalność Instytutu składają się więc zadania ściśle naukowe, ale także towarzysząca im aktywność popularyzatorska: spotkania autorskie, wykłady gościnne, prezentacje publikacji i inne.