Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Informacja 2

(22.05.2015)

Fot. 2 (600x338) ©pukacz

W dniu 21.05.2015 w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym, w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu „Program współpracy na rzecz ochrony jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej (Polska) i Brandenburgii (Niemcy)” . W spotkaniu uczestniczyli pomysłodawcy i wykonawcy projektu: dr Andrzej Pukacz (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, UAM), Prof. Mariusz Pełechaty (Zakład Hydrobiologii UAM) oraz prof. Hendrik Schubert (Uniwersytetu w Rostoku). W trakcie spotkania omówione zostały główne założenia projektu oraz uzgodnione etapy jego realizacji. To pierwsza taka międzynarodowa inicjatywa na rzecz ochrony cennych siedlisk, jakimi są jeziora ramienicowe.