Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Informacja 1

(05.03.2015)

Fot. 0 (528x265) ©pukacz

W maju ruszył projekt „Program współpracy na rzecz ochrony jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej (Polska) i Brandenburgii (Niemcy)” finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Fot. 1 (600x311) ©pukacz

Głównym założeniem tego projektu jest wymiana doświadczeń i informacji na temat jezior Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii, na przykładzie jezior ramienicowych, w celu opracowania wspólnego programu ich ochrony. Wykonanie projektu odbędzie się przez badania i analizy podsumowane w postaci wspólnej konferencji oraz publikacji. Jego realizacja pozwoli na poszerzenie wiedzy i zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na szczególny status i wrażliwość tych jezior. Ponadto może przyczynić się do zbliżenia współpracy ludzi działających na rzecz ochrony środowiska w Polsce i Niemczech. Jeziora ramienicowe mają szczególny status w Polsce i Niemczech. Są to głównie jeziora czystowodne, stąd często mają duże znaczenie dla społeczności lokalnych. Niestety, są to ekosystemy szczególnie wrażliwe na presję człowieka, stąd chronione w ramach programu "Natura 2000" oraz krajowych programów ochrony. Mimo wspólnej genezy, historii oraz bliskości Brandenburgii oraz Ziemi Lubuskiej na drodze do swobodnej wymiany informacji oraz możliwości badań transgranicznych stoi jednak wiele przeszkód, które będą przedmiotem niniejszego projektu.