Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

2015

Grudzień

21.12.2015 ogłoszenie konkonkursowe na stanowisko adiunkta

09-11.12.2015 - konferencja "Doświadczenia migracji w zjednoczonej Europie Narracje pisarek i pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989"

3-5.12.2015 - Katolicyzm w Polsce i w Niemczech od Soboru Watykańskiego II. Bilans i perspektywy

02.12.2015 - wykład dra Przemysława Chojnowskiego: Życie w „pomiędzy”. Liminalność w twórczości literackiej Piotra (Petera) Lachmanna

Listopad

04.11.2015 - wykład dra Pawła Migdalskiego Bitwa pod Cedynią – "tradycja wynaleziona" a budowanie tożsamości na polsko-niemieckim pograniczu

04.11.2015 -   "Rozmowy nadgranicze" na temat: 25-lecie polsko-niemieckiego traktatu granicznego. Badacze i publicyści o jubileuszu i współczesnych wyzwaniach

Październik

16.10.2015 - polsko-niemiecka współpraca w zakresie policyjnych pościgów transgranicznych

07.10.2015 - wykład gościnny prof. dr Maren Röger „Przemoc, intymność i prostytucja w okupowanej Polsce, 1939-1945”

1.10.2015 - 50. rocznica opublikowania Memorandum Wschodniego

Wrzesień

29-30.11.2015 w Institut für Biowissenschaften Uniwersytetu w Rostoku odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu „Program współpracy na rzecz ochrony jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej (Polska) i Brandenburgii (Niemcy)”

23-25.09.2015 konferencja GAL-Tagung

Lipiec

10.07.2015 - badania terenowe w ramach projektu „Program współpracy na rzecz ochrony jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej (Polska) i Brandenburgii (Niemcy)”

Zapraszamy do lektury e-booka "Rozmowy na o/granicy". Książka jest efektem słubickich spotkań autorskich oraz wywiadów z wybitnymi i najbardziej poczytnymi pisarkami i pisarzami współczesnymi: Brygidą Helbig, Ingą Iwasiów, Ignacym Karpowiczem, Angeliką Kuźniak i Ziemowitem Szczerkiem. Zaproszeni do Collegium Polonicum goście mówią tu o granicach: politycznych, artystycznych, prywatnych. Wywiady przeprowadziły organizatorki spotkań i redaktorki e-booka: dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz i dr Ksymena Filipowicz-Tokarska.

 

Czerwiec

03.06.2015 – Prof. dr hab. Anna Zielińska: Biografie językowe dwujęzycznych osób z regionu lubuskiego, godz. 12:00, Collegium Polonicum

 

Maj

22.05.2015 - spotkanie robocze w ramach projektu „Program współpracy na rzecz ochrony jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej (Polska) i Brandenburgii (Niemcy)”

01.04.2015 - wykład prof. UAM dr hab. Brigitty Helbig-Mischewski oraz dr Małgorzaty Zduniak-Wiktorowicz pt. „Migracyjność w zjednoczonej Europie. Narracje pisarzy i pisarek polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989”

12 maj 2015 - 1945 jako nowy początek? Rozmowa między generacjami godz. 19:30, Collegium Polonicum

06.05.2015 – Prof. dr hab. Maciej Małolepszy: Wymiar kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w polskim i niemieckim systemie prawnym

 

Kwiecień

Konkurs pod patronatem Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego

 

Marzec

20.03.2015 - prezentacja ksiażki prof. Gabrieli Matuszek "Maski i demony wczesnego modernizmu" (o literaturze polskiej, niemieckiej i skandynawskiej przełomu wieków, m.in. o Stanisławie Przybyszewskim w Berlinie) prowadzona przez prof. Brygidę Helbig-Mischewski, Buchbund Berlin, godz. 19.

05.03.2015 - informacja o projekcie „Program współpracy na rzecz ochrony jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej (Polska) i Brandenburgii (Niemcy)”

04.03.2015 - wykład prof. dr Ievgenii Voloshchuk „Hiob wśród narodów“: Obraz Galicji w czasie I wojny światowej w twórczości Stefana Zweiga (w języku niemieckim).

 

Luty

20.02.2015 - Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Janowi C. Joerdenowi

17.02.2015 - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Styczeń

28.01.2015 - dr Kazimierz Pospieszny: „Re-kompozycja architektury Pałacu Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego w Malborku jako wzór recepcji zachodnioeuropejskiej rezydencji potentata z około roku 1400”

15.01.2015 -  prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Töll: "Religion im privaten und öffentlichen Raum in polnischer und deutscher Gegenwartsprosa".Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą

14.01.2015 - we wtorek prof. UAM dr Brigitta Helbig-Mischewski bierze udział w dyskusji planarnej  na temat reminiscencji NRD w literaturze współczesnej na germanistyce Uniwersytetu Wrocławskiego. W dyskusji udział biorą także dr Hans-Christian Trepte, dr Krzysztof Huszcza i dr Katarzyna Nowakowska. Po dyskusji będzie miało miejsce spotkanie autorskie z Brigittą Helbig-Mischewski (Brygida Helbig - "Niebko")

7.01. 2015 - dr Alexander Tölle: "Kommunale Planungspraxis und -kultur in Deutschland und Polen. Grundlagen eines systemischen Vergleichs". Vorstellung des Forschungsprojektes