Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wykład prof. dra Orłowskiego

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład gościnny:

 

Prof. dr hab. Hubert Orłowski

 

„Poznańska Biblioteka Niemiecka”

 

Poznańska Biblioteka Niemiecka prof. Huberta Orłowskiego prezentuje teksty nie tyle z samej nazwy niemieckie, lecz również takie, które ukazują refleksje ich autorów nad własnym społeczeństwem i jego uwarunkowaniami (Nation-Building). Dlatego obok historyka społecznego pojawia się w serii pisarz, socjolog czy filozof. Różna jest także struktura poszczególnych tomów. Teksty zamknięte edytorsko w całość sąsiadują z ofertami „autorskimi”, składającymi się zarówno z dokonań jednego twórcy, jak i koncentrującymi się wokół określonego kręgu problemowego czy dyskursu.

 

Wykład zostanie wygłoszony w języku niemieckim.

 

Miejsce: Collegium Polonicum, sala 102 

 

Czas: środa, 5.02.2014 r., godz. 12.00

 

Hubert Orłowski - germanista, emerytowanyprofesor zwyczajnyUAM, profesor w Instytucie Zachodnimw Poznaniu. Związany ze stowarzyszeniemWspólnota Kulturowa Borussiaw Olsztynie. Od 2002 członek korespondent, a od 2010 członek rzeczywisty PAN. Jego specjalności to: literatura i kultura niemiecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu Trzeciej Rzeszy, teoria narracji, semantyka historyczna i badania nad stereotypami, stosunki literackie polsko-niemieckie. Jest badaczem procesu powstawania stereotypów niemieckich o Polakach; w tym terminu: "Polnische Wirtschaft" i autorem esejów o recepcji Bertolta Brechta w Polsce. Opracował m.in. antologię: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec (1986). Wypromował ponad 20 doktorantów. Wraz z Christophem Kleßmannem współredaktor "Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej".

 

plakat