Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

2014

Grudzień

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach organizuje cykl posiedzeń naukowych, które odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 12.00 w CP 102. Program najbliższych spotkań prezentuje się następująco:

3.12. 2014 - dr Izabela Schiffauer "Konstytucyjno-prawne warunki demokratycznej legitymacji na poziomie Unii Europejskiej"

7.01. 2015 - dr Alexander Tölle: "Kommunale Planungspraxis und -kultur in Deutschland und Polen. Grundlagen eines systemischen Vergleichs". Vorstellung des Forschungsprojektes

4.02. 2015 - dr Kazimierz Pospieszny "Re-kompozycja architektury Pałacu Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Malborku jako wzór recepcji zachodnio-europejskiej rezydencji". Prezentacja projektu badawczego (w języku polskim).

3.-4.12.2014 „Multikulturowość populacji więziennych (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski)”

 

Listopad

 

26-27.11.2014 „Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza”

19.11.2014 - Zaproszenie na prezentację książki Beaty Halickiej „Mój dom nad Odrą“ – Wspomnienia polskich osadników Ziem Zachodnich po 1945 roku (czytaj dalej)

19.11.2014 Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład gościnny dra Hansa-Christiana Trepte pt. „Między centrum a peryferiami. Twórczość (post)migracyjna pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech (ostatnich lat)”.

Polsko-niemieckie warsztaty geografii miast pt. „Przestrzenie miejskie w transformacji” (czytaj dalej)

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń, którego działalność zainaugurowana została w Berlinie 18.10.2014, zaprasza na cykl wykładów. (program)

5.11. 2014 - dr Krzysztof Wojciechowski „Nauka i pojednanie. O pewnych prawidłowościach zbliżania państw i instytucji". Prezentacja projektu habilitacyjnego

 

Październik

 

29.10.2014 Filologia polska jako obca i Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zapraszają na spotkanie autorskie z Ignacym Karpowiczem (czytaj dalej)

16-17.10.2014 Konferencja naukowa „Reforma systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym”

W dniu 30.10 w Niemieckim Instytucie Kultury Polskiej w Darmstadt prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle wygłosi wykład pt. Deutscher und polnischer Katholizismus im 20. Jahrhundert. Zu einigen Aspekten des Kultutransfers. http://www.deutsches-polen-institut.de/termine/aktuell/neue-perspektiven-einer-alten-begegnung-der-kulturtransfer-zwischen-der-katholischen-kirche-polens-und-deutschlands/

Zapraszamy na prezentację projektu badawczego dra Wiesława Skrobota „Muzeum w przestrzeni obywatelskiej. Potencjał partycypacyjny społeczności lokalnych w procesie budowania kultury pamięci” (czytaj dalej)

Wystawa prof. dra dra Uwe Schefflera Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą „Sztuka a prawo karne“. (czytaj dalej)

 

Wrzesień

 

W wydawnictwie Logos w Berlinie ukazała się drukiem monografia zbiorowa pod redakcją prof. Aleksandra Chylewskiej-Tölle i dr Alexandra Tölle pt. Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. (flyer)

W wydawnictwie Logos w Berlinie ukazała się drukiem monografia zbiorowa pod redakcją prof. Aleksandry Chylewskiej-Tölle i dr Christiana Heidricha pt. Mäander des Kulturtransfers. Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert. (flyer)

Prof. UAM dr hab. Brygida Helbig w gronie 7 finałowych kandydatów do nagrody NIKE (czytaj dalej)

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Slawistyczna zapraszają na międzynarodową konferencję naukową "Wydarzenia – od traumy do euforii" (czytaj dalej)

 

Sierpień

 

Zachęcamy do obejrzenia Instytutu filmu z udziałem pracowników Polsko-Niemieckiego Badawczego pt. „Warta i Odra dla turystów. Odcinek 2: Historia”, który został wyemitowany w dniu 13.08.2014 w TVP Gorzów.

http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/publicystyka/nasze-lubuskie/wideo/13082014-odra-i-warta-dla-turystow-odc-2/16425754 

 

Lipiec

 

Nominacja Brygidy Helbig do nagrody NIKE (czytaj dalej)

Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 roku

 

Czerwiec

 

Pol-Int – nowa naukowa platforma internetowa studiów o Polsce (czytaj dalej)

„Pfannkuchen, Schweine, Heiligenscheine“ - ein deutsch-polnisches Stück von B. Helbig-Mischewski in Berlin, Teatr Studio am Salzufer

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na prezentację projektu badawczego prof. Daniela Eryka Lacha „Rozwiązania organizacyjno-finansowe systemów opieki zdrowotnej a transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej“ (czytaj dalej)

 

Maj

 

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład prof. dr hab. Roberta Traby „Pamięć w bilateralnym kontekście: przedmiot badań i … nieporozumień” (czytaj dalej)

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na prezentację projektu badawczego prof. zw. dr hab. Edwarda Białka oraz dr Joanny Zator-Peljan „Patriotyzm a globalizacja w kontekście polsko-niemieckim“ (czytaj dalej)

 

Kwiecień

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w zakresie historii sztuki

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w zakresie socjolingwistyki

Polsko Niemiecki Instytut Badawczy i Filologia Polska Jako Obca zapraszają na spotkanie autorskie z Ziemowitem Szczerkiem. (więcej Jpg)

Polsko Niemiecki Instytut Badawczy i Filologia Polska Jako Obca zapraszają na spotkanie autorskie z Ingą Iwasiów. (więcej Jpg)

Common Problems of International Family Law. Konferencja połączna z przekazaniem Księgi Jubileuszowej Prof. Dr. Dieter Martiny http://marcinkrzymuski.wix.com/sympozjumpnib 

 

Marzec

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pomocy studenckiej w projekcie "Instytucjonalne i społeczne oblicze bilingwizmu pogranicza polsko-niemieckiego – analiza polskiej strony" Termin składania ofert: 01.04.2014 (więcej pdf)

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład prof. UAM dr hab. Aleksandry Chylewskiej-Tölle „Vom "Luther redivivus" zum Vorläufer des II. Vatikanischen Konzils? Einige Bemerkungen zum literarischen Werk Joseph Wittigs” (czytaj dalej)

Stypendia dla studentek / studentów studiów magisterskich i doktoranckich (czytaj dalej, rozpiska w języku niemieckim)

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład gościnny prof. dra hab. Witolda Kuleszy "Prawnicy w służbie totalitarnych systemów" (czytaj dalej)

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na prezentację projektu badawczego dra Mateusza Bieczyńskiego „Karnoprawne granice konstytucyjnej wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych” (czytaj dalej)

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy poleca artykuł naszego współpracownika prof. dra Macieja Małolepszego , który ukazał się online na łamach Rzeczpospolitej: „Zielone światło dla kary grzywny” http://prawo.rp.pl/artykul/757715,1091300-Malolepszy--Zielone-swiatlo-dla-grzywny.html (uwaga pełna wersja artykułu dostępna po zalogowaniu w papierowej wersji gazety)

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy zaprasza na warsztaty:

Religia w przestrzeni transnarodowej. Przestrzenne, literackie i teologiczne doświadczenia/aspekty pogranicza z perspektywy polskiej i niemieckiej

 

Luty

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracownika naukowego przy projekcie "Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 r.” Termin składania ofert: 15.03.2014 (więcej pdf)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Asystenta przy projekcie "Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 r.” Termin składania ofert: 09.03.2014 (więcej pdf)

Polsko – niemiecka konferencja „Polskie i niemieckie prawo pracy pod prawno-europejskim wpływem”(„Das polnische und das deutsche Arbeitsrecht unter europarechtlichem Einfluss”)

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład gościnny Prof. dra hab. Huberta Orłowskiego „Poznańska Biblioteka Niemiecka” (czytaj dalej)

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy poleca artykuł naszego współpracownika prof. dra Macieja Małolepszego na temat karania nietrzeźwych kierowców, który ukazał się online na łamach Rzeczpospolitej: http://prawo.rp.pl/artykul/757715,1079000-Malolepszy--Surowiej-dla-spokoju-sumienia.html (uwaga pełna wersja artykułu dostępna po zalogowaniu)

Polsko-Niemiecki Instytutu Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach uprzejmie zaprasza na prezentację projeku badawczego prof. UAM dr hab. Krzysztofa Ślebzaka oraz mgr Dominika Matczaka (czytaj dalej)

 

Styczeń 2014

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w zakresie geografii

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w zakresie literaturoznawstwa