Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

2013

Grudzień

4 grudnia gościem PNIB będzie Winfried Lipscher (były Radca Ambasady RFN w Warszawie, tłumacz, teolog, publicysta). Referent wygłosi odczyt na temat: Kościół Katolicki w Polsce i Niemczech. Dwa oblicza jednej wiary. / Die katholische Kirche in Deutschland und Polen. Zwei Gesichter eines Glaubens.

Data i miejsce: 4 grudnia 2013, CP 102, godz. 12.30, wykład w języku polskim.

 

Zapraszamy na serię wykładów połączonych z prezentacją ksiązki Prof. UAM Beaty Halickiej pt.: „Polens Wilder Westen“:

 

Listopad

20.11.2013 - Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, filologia polska jako obca oraz Biblioteka Collegium Polonicum serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z Angeliką Kuźniak, autorką m.in. opowieści reporterskich „Marlene” i „Papusza”. Spotkanie odbędzie się 20 listopada o godz. 17.00 w bibliotece CP, a poprowadzą je dr Ksymena Filipowicz-Tokarska i dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz.

 

13 listopada 2013 r. odbędzie sięw PNIB wykład gościnny prof. dra hab. Wojciecha Kudyby (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) na temat: Problem relacji pomiędzy religią i popkulturą w polskim i niemieckim środowisku językowym. / Das Problem der Beziehung zwischen Religion und Populärkultur in der deutschen und polnischen Sprachmilieu.

Data i miejsce: 13 listopada 2013, CP 102, godz. 12.30, wykład w języku polskim.

 

Październik

18.10.2013 - Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Prezytenta Republiki Federalnej Niemiec Joachima Gaucka

zobacz galerię

 

24.10.2013 odbędzie się konferencja: Współpraca polsko-niemiecka przy wykonywaniu sankcji o charakterze pieniężnym (Deutsch-polnische Zusammenarbeit bei der Vollstreckung von Geldsanktionen)

 

Wrzesień

W dniach 29.08-01.09.2013 odbyła się w Collegium Polonicum współorganizowana przez PNIB międznarodowa konferencja Sprachliche Konstruktion sozialer Grenzen. Swoje badania prezentowali znani naukowcy m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, Brazylii oraz wielu innych krajów (zobacz program). Niezwykle interesujące wykłady z zakresu szeroko ruzumianego językoznawstwa stały się przyczynkiem do dyskusji naukowej zarówno w trakcie poszczególnych sesji jak i po ich zakończeniu. Organizatorzy konferencji zadbali również o program artystyczny. Otwarcie konferencji uświetnił występ Chórów: Akademickiego i Adoramus, zaś podczas uroczystej kolacji w Restauracji Kontor uczestnicy mieli okazję posłuchać koncertu saksofonowego.

 

Sierpień

26.-30.8.2013 odbędzie się konferencja Dogmatyka prawa karnego i filozofia prawa – owocny i pasjonujący stosunek w niemieckich, polskich, japońskich i tureckich analizach dogmatyczno-prawnokarnych

 

Zapraszamy na serię wykładów dra Grzegorza Podrucznego:

-wykład  „Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740-1786” odbędzie się w Świdnicy (09.06), Głogowie (26.07), Nysie (27.07) oraz Kłodzku (16.08)

-wykład „Fort Lyck i fortyfikacje Prus Wschodnich w XVIII wieku” odbędzie się w Ełku (04.07)

 

Czerwiec

11.06.2013 - Spotkanie autorskie z Brigidą Helbig, Biblioteka Collegium Polonicum, godz. 16.30

 

10.06.2013 - Wykład Prof. UAM dr Beaty Halickiej: „Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraumes nach 1945“, Collegium Polonicum, 154, godz. 18

 

Maj

28.05.2013 - wykład dr Barbary Jańczak w ramach Summer School 2013 dla studentów University of Florida: "Language choice and acts of identity in bilingual German-Polish Families", Uniwersytet Europejski Viadrina AM 205, godz. 14

 

08.05.2013 - Polsko-Niemieckie Sympozjum: Polsko- niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry