Banner Viadrina

Interdyscyplinarne Centrum Etyki

IZE zajmuje się problematyką etyki w nowoczesnej nauce i koncentruje swoje badania na różnych jej dziedzinach. Naukowcy trzech wydziałów Viadriny pracują interdyscyplinarnie nad wieloma aktualnymi i dyskusyjnymi zagadnieniami, np. z zakresu bioetyki (modyfikacjami materiału genetycznego, eutanazją, transplantacją organów).

Przedmiotem badań są także koncepcje oraz ewolucja norm i wartości w obrębie różnych kultur lub pod wpływem zmian systemowych (jak na przykład ma to obecnie miejsce w Europie Wschodniej), a także relacje między ekonomią i ekologią.

Celem działalności Centrum jest wypracowanie interdyscyplinarnych metod i sposobów prowadzenia badań naukowych nad problemami natury etycznej.

Dalsze informacje na stronach niemieckich