Banner Viadrina

Instytut Transkulturowych Nauk o Zdrowiu - IntraG

Portal_Innen_HG_Detail_9 ©Heide Fest

IntraG powstał jako interdyscyplinarny instytut Viadriny w celu badania i szerzenia wiedzy w zakresie problematyki zdrowotnej w obliczu narastającego umiędzynarodowienia medycyny jak i powstającego wspólnego dla całej UE sektora służby zdrowia. IntraG rozumie się jako lącznik między medycyną, kulturą, prawem a gospodarką.

W obszarze studiów Instytut Nauk o Zdrowiu oferuje we współpracy z różnymi partnerami kursy podyplomowe dla osób czynnych zawodowo.

Więcej o Instytucie po niemiecku.

Studia podyplomowe:
Komplementarna Medycyna - Kulturoznawstwo - Lecznictwo (de)