Banner Viadrina

Instytut Badań nad Literaturą i Polityką im. Heinrich von Kleista

Kleistdenkmal im Park ©Heide Fest

W ramach współpracy z Wydziałem Kulturoznawstwa oraz finansowanym przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) kolegium doktoranckim, Instytut bada powiązania literatury i polityki oraz ich znaczenie odnośnie nowych zagadnień z dziedziny kulturoznawstwa.

Dalsze informacje na stronach niemieckich