Banner Viadrina

Frankfurcki Instytut Studiów nad Transformacją

fit-logo
Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi oraz doktoranci wszystkich trzech wydziałów Viadriny pracują w Instytucie nad analizą transformacji systemów gospodarczych i społecznych w społeczeństwach postsocjalistycznych. Analiza ta dotyczy także procesów przemian politycznych, prawnych i kulturalnych.

Ważnym tematem badań są problemy adaptacyjne w nowych krajach członkowskich UE oraz wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód na postępy integracji europejskiej, a także problemy rozwoju w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Te kompleksowe i dynamiczne procesy nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od konkretnego ekonomicznego, społecznego, kulturoznawczego oraz prawnego punktu widzenia.

Ich analiza wymaga interdyscyplinarnej współpracy w zakresie prowadzonych badań. W czasie roku akademickiego FIT organizuje cotygodniowe kolokwia, na które zaprasza wszystkich pracowników i studentów Viadriny.

Dalsze informacje na stronach niemieckich