Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

Cele


Kształcenie


Ważnym zadaniem Instytutu jest kształcenie i wspieranie młodych naukowców poprzez intensywną opiekę oraz włączenie ich w działalność badawczą i pracę dydaktyczną w Instytucie. Młodzi naukowcy mogą przy tym otrzymywać wsparcie finansowe w formie stypendiów naukowych. Dzięki Fundacji im. Hannsa Seidela wielu doktorantów zajmujących się tematyką podatkową i środowiskiem pracy otrzymało już stypendium naukowe (studia doktoranckie w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce i na katedrze Prof. Kuderta).

 


Transfer wiedzy do praktyki doradczej i polityki


Aby zapewnić transfer naukowy do praktyki doradczej kierownictwo Instytutu zamierza regularnie organizować polsko-niemiecką konferencję w Collegium Polonicum, otwartej dla naukowców zajmujących się problematyką podatkową oraz praktyków z obu krajów. W ramach konferencji poruszane będą aktualne zagadnienia dotyczące transgranicznego opodatkowania tak z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. W tym zakresie ważną rolę odgrywać będą powiązania z Izbą Doradców Podatkowych Brandenburgii oraz nawiązanie współpracy z Polską Izbą Doradców Podatkowych. Dzięki temu, iż Prof. Kudert jest kierownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu Naukowego Doradców Podatkowych (DWS) w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz wykładowcą w Federalnej Izbie Doradców Podatkowych (BStBK) w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego istniejące obecnie kontakty z tymi instytucjami mogą zostać poszerzone.

 


Networking


Krajowa i międzynarodowa sieć kontaktów ma zostać wzmocniona poprzez gościnne pobyty wykładowców oraz ich wykłady w ramach seminariów badawczych. Perspektywicznie w Collegium Polonicum ma zostać utworzony zakład badawczy, który miałby na celu zinstytucjonalizowanie międzynarodowych oraz interdyscyplinarnych kooperacji.

Współpraca z polskimi oraz wschodnio- i środkowoeuropejskimi naukowcami zajmującymi się tematyką podatkową oraz badaczami z dziedziny środowiska pracy ma zostać wzmocniona poprzez warsztaty i konferencje. Grupę docelową tych przedsięwzięć stanowią naukowcy zajmujący się problematyką podatkową w międzynarodowej perspektywie w takich dziedzinach jak ekonomika przedsiębiorstw, ekonomia ogólna oraz prawo podatkowe. Spektrum tematyczne jest bardzo szerokie i obejmuje przykładowo „metody badawcze“ oraz „europeizację prawa podatkowego“.