Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

Zarząd

Zarząd kieruje bieżącą działalnością I CEE Tax. Składa się on obecnie z dyrektora oraz dwóch wicedyrektorów.


   Dyrektor
   Prof. Dr. Christina Elschner 


Christina ©AN

E-Mail: elschner@europa-uni.de
tel.: +49 (0)335 5534 2436
(Sekretariat)

Christina Elschner jest od 2012 roku profesorem Katedry Gospodarki Finansowej i Opodatkowania Przedsiębiorstw na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Po zakończeniu studiów na kierunku ekonomicznym była pracownikiem naukowym w Europejskim Centrum Badań Gospodarczych (ZEW). Po ukończeniu studiów doktoranckich przeniosła się na Uniwersytet Mannheim. Christina Elschner jest Research Fellow w Europejskim Centrum Badań Gospodarczych oraz członkiem Rady Naukowej kampusu naukowego Leibniz MaTax.

Christina Elschner bada głównie wpływ opodatkowania na proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach oraz przez inwestorów indywidualnych głównie na arenie międzynarodowej. Istotę jej pracy stanowi wybór odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wpływ ulg podatkowych na decyzje przedsiębiorców oraz opodatkowanie pracowników.

Do strony Katedry Prof. Dr. Christiny Elschner


  Zastępca Dyrektora
  Prof. Dr. Stephan Kudert


Stephan ©AN

E-Mail: kudert@europa-uni.de
tel.: 49 (0)335 5534 2435 (Sekretariat)

Stephan Kudert studiował w latach 1981-1985 ekonomię na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie oraz uzyskał w roku 1989 stopień doktora nauk ekonomicznych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1994 roku również na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

Od 1994 roku jest profesorem Katedry Opodatkowania Przedsiębiorstw i Audytu. Ponadto od 2000 roku wykłada w Federalnej Izbie Doradców Podatkowych w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz od 2001 roku jest wykładowcą na uniwersytecie w Hamburgu w ramach programu MBA- International Taxation. Od 2002 roku Stephan Kudert jest także visiting profesor w European School of Management and Technology w Berlinie i od 2007 roku kierownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu Naukowego Doradców Podatkowych w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego.

Do strony Katedry Prof. Dr. Stephana Kuderta


  Zastępca Dyrektora
  Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast


Dagmara ©AN


E-Mail: jajesniak-quast@europa-uni.de
tel.: +49 (0)335 5534 2445
(Sekretariat)
Dagmara Jajeśniak-Quast jest dyrektorem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) oraz kolegium doktoranckiego zajmującego się również interdyscyplinarnymi studiami o Polsce na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (EUV). W 2013 roku obroniła habilitację na Uniwersytecie w Siegen w dziedzinie historii gospodarczej zatytułowaną „Zwischen Hammer und Amboss – Konzepte und Praxis wirtschaftlicher Integration in Ostmitteleuropa von der Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart.“ W swojej karierze zawodowej prowadziła badania i zajęcia między innymi w Centrum Badań Historii Współczesnej (ZZF) w Poczdamie, w Humanistycznym Centrum Historii i Kultury Europy Środkowo-Wschodniej (GWZO) na Uniwersytecie w Lipsku oraz w Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) for Humanities and Social Sciences of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) w Wassenaar. Obecnie koncentruje się w swoich badaniach na tematyce „ekonomii społecznej“. Dagmara Jajeśniak-Quast jest mężatką, ma dwie córki i mieszka ze swoją rodziną we Frankfurcie nad Odrą.
Do strony Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce oraz Prof. Dr. Dagmary Jajeśniak-Quast