Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

Partnerzy


  • Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW)       
  • Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej 

  • Universität Mannheim   
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • EBS Universität für Wirtschaft und Recht

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie