Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

Konferencja I CEE Tax "Aktualne zmiany w polskim prawie podatkowym" 14.10.2016

Konferencja I CEE Tax "Aktualne zmiany w polskim prawie podatkowym" miała miejsce dnia 14 października 2016 r. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie na Odrą. Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym Rödl & Partner z Warszawy.

Konferenz_Okt2016_1 ©AN Konferenz_Okt2016_2 ©AN

Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Prof. Dr. Stephana Kuderta, Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast przedstawiła platformę „Polenstudien.Interdisziplinär (Pol-Int)“ (Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie), która stanowi naukową platformę internetową poświęconą Studiom o Polsce. Następnie Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast referowała na temat Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który został zaprezentowany opinii publicznej w Polsce w lutym 2016 roku przez wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego.    

Po każdym wykładzie odbywała się krótka dyskusja dotycząca referowanego tematu.

Konferenz_Okt2016_3 ©AN Anne von Loeben z PwC Düsseldorf oraz Aleksandra Marchewka z PwC Wrocław wykładały na temat wprowadzonych w 2016 roku podatku bankowego oraz podatku od hipermarketów, wskazując również na praktyczne problemy nowych przepisów.
Konferenz_Okt2016_4 ©BW Anna Okurowska z Ministerstwa Finansów Republiki Polskiej omawiała założenia oraz funkcjonowanie wprowadzonej w lipcu 2016 roku klauzuli obejścia prawa podatkowego.
Konferenz_Okt2016_5 ©BW Dr hab. Dr. Marcin Jamroży z Rödl & Partner z Warszawy oraz Prof. Dr. Stephan Kudert przedstawiali wprowadzone w 2015 roku przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC-rules) w świetle przyjętej przez Komisję Europejską Dyrektywy ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive). Na przykładach zostały objaśnione zasady stosowania nowych przepisów jak i pokazane różnice pomiędzy polskimi przepisami a Dyrektywą ATAD.
Konferenz_Okt2016_6 ©BW Prof. Dr. Christina Elschner referowała na temat instrumentów podatkowych wspierających działalność innowacyjną w Polsce, przedstawiając stare i nowe przepisy, jak i planowane od początku 2017 roku zmiany. Ulgi podatkowe na badanie i rozwój w Polsce zostały także porównane z podobnymi działaniami w innych krajach. 

Na koniec Prof. Dr. Stephan Kudert omawiał problematykę nieopodatkowanych dochodów u polskich pracowników często przekraczających granicę z racji zatrudnienia w konstelacji obejmującej trzy kraje.

Konferenz_Okt2016_10 ©BW Konferenz_Okt2016_8 ©BW
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego oraz administracji finansowej, jak i praktycy prawa podatkowego.