Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

Konferencja inauguracyjna I CEE Tax

Konferencja uzyskała wsparcie przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną http://www.kssse.pl/