Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

Wpływ opodatkowania na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz w innych wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Ulgi podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jak na przykład ryczałtowe ustalanie przychodów czy też podatek pogłówny są w całej Europie Środkowo-Wschodniej szeroko rozpowszechnione. Często takie ulgi podatkowe wprowadzane były w związku z transformacją ustrojową w danym kraju i w miarę upływu czasu były stopniowo usuwane z systemów prawnych lub też pozostawiane jako szczególny bodziec do zakładania nowej działalności gospodarczej. Dotychczas nie zbadano, w jakim stopniu takie rozwiązania podatkowe przyczyniają się do tworzenia nowych przedsiębiorstw czy też do zahamowania ich rozwoju. Szczególnie Polska odznacza się wszechstronnym systemem ulg podatkowych skierowanym do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co znalazło swoje potwierdzenie w wielu empirycznych analizach. Następnie badaniu zostaną poddane kolejne kraje w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw, ulg podatkowych jak i metod finansowania.

Publikacje w recenzowanych czasopismach:

 • Kudert/Wellmann/Jamrozy: Hybride Rechtsformgestaltungen für Outboundinvestitionen – eine (taxo-)grafische Analyse, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (BFuP), 4/2015, 351-376

Publikacje w fachowych czasopismach:

 • Kudert/Kopec: Steuerliche Gestaltung einer Outboundinvestition unter Nutzung einer polnischen SKA, Praxis Internationale Steuerberatung (PIStB), 1/2015, 25-30

 • Kudert/Kopec/Nagel: 2014 Income Tax Law Changes: New Taxation Rules for Partnerships Limited by Shares, European Taxation (ET), 1/2015, 40-44

 • Marchewka/Nagel: Steuerreform 2015 in Polen: Änderungen im Bereich der Gesellschafterfremdfinanzierung, Praxis internationale Steuerberatung (PIStB), 4/2015, 108-114

Monografie oraz publikacje zbiorowe:

 • Felis/Jamroży/Olchowicz/Szlęzak-Matusiewicz: VAT w działalności gospodarczej, Warschau 2015, Verlag Difin

 • Felis/Jamroży/Szlęzak-Matusiewicz: Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Warschau 2015, Verlag Difin

 • Jajeśniak-Quast: „Polnische Wirtschaft” und „German Mittelstand” - Antworten auf die Krise, in: Kuczyński/ Tomczyk (Hrsg): Niemcy, Szwajcaria, Austria na arenie międzynarodowej. Polityka – kultura – gospodarka, Łódź 2014, 22-34

 • Jamroży: Motywy podatkowe bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców, in: J. Ostaszewski (Hrsg.), O nowy ład finansowy w Polsce: rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Warschau 2015, SGH, S. 597-616
 • Jamroży: Opodatkowanie dywidend, in: D. Białas (Hrsg.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe, Warschau 2015, Verlag C.H. Beck, S. 239-254

 • Jamroży: Opodatkowanie a płynność finansowa przedsiębiorstwa, in: K. Kreczmańska-Gigol (Hrsg.), Płynność finansowa przedsiębiorstwa: istota, pomiar, zarządzanie, Warschau 2015, Verlag Difin, S. 457-477

 • Kudert/Mroz/Jamroży: Podatkowa grupa kapitałowa w Niemczech - konsekwencje dla polskich rezydentów wchodzących w jej skład, in: Dresler (Hrsg.): Finansowe Determinanty Rozwoju Przedsiębiorstw 2014, S. 140-151