Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Summer School

„Viadrina Summer School Approved Compliance Officer”

Galeria / Ewaluacja

W dniach 15-19 lipca 2014 r. odbył się na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wakacyjny kurs compliance „Viadrina Summer School Approved Compliance Officer”. Celem kursu było wprowadzenie Uczestniczek i Uczestników w materię compliance, zapoznanie z nowoczesnymi metodami compliance oraz przybliżenie najważniejszych narzędzi compliance. Kurs składał się z sześciu powiązanych ze sobą metodycznie i merytorycznie modułów (program) i zakończył się egzaminem certyfikującym.

Dziękujemy Uczestniczkom i Uczestnikom za udział w szkoleniu, żywe dyskusje oraz owocną wymianę doświadczeń i poglądów!

 DSC_0847 ©Jagura