Banner Viadrina

Viadrina Compliance Center

Pierwsze interdyscyplinarne spotkanie compliance: „Certyfikacja Compliance w Niemczech, w Austrii i Szwajcarii”

Dnia 5 listopada 2013 r. odbyło się w Sali Senatu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina spotkanie o tematyce „Certyfikacja Compliance w Niemczech, Austrii oraz w Szwajcarii”, które zorganizowane zostało przez Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR) Uniwersytetu Viadrina. W charakterze prelegentów wystąpili: Dr. Stefan Schmidt z Instytutu Biegłych Rewidentów w Niemczech, inż. Josef Winkler z Austryjackiego Instytutu Standaryzacji w Wiedniu oraz Dr. Daniel Lengauer z Fundacji Compliance w Zurychu.  

Uroczystego otwarcia spotkania, jak również wprowadzenia w działalność nowo utworzonego CICR, dokonał Prof. Dr. Bartosz Makowicz, który jednocześnie pełnił funkcję moderatora całego spotkania. Prof. Makowicz przedstawił standardy odnoszące się do systemów zarządzania compliance (Compliance Managemant Systems, CMS) oraz sposoby certyfikacji CMS na szczeblu narodowym, jak i międzynarodowym.

Pierwszy z prelegentów, inżynier Josef Winkler przedstawił pokrótce działalność Austryjackiego Instytutu Standaryzacji, a następnie skoncentrował się na przyczynach i korzyściach wynikających z wprowadzania standaryzacji oraz austriackiej certyfikacji Compliance Management Systems. Szwajcarską perspektywę standaryzacji CMS omówił Dr. Daniel Lengauer, który starał się również odpowiedzieć na pytanie, czy kontrola i certyfikacja Compliance Management Systems mogą działać jako środek polepszający oraz nadzorujący te systemy. W dalszej kolejności przedstawiony został niemiecki pogląd na certyfikację compliance wygłoszony przez Dr. Stefana Schmidta, który odniósł się w szczególności do niemieckiego rynku certyfikacji CMS. Dr. Schmidt podkreślił rolę biegłych rewidentów jako osób kontrolujących przestrzeganie wymogów Compliance Management Systems.

Spotkanie zakończyła interesująca dyskusja podjęta przez publiczność pod przewodnictwem Prof. Makowicza jako moderatora, problematyzująca w szczególności możliwość wyłudzania lub bezprawnego używania certyfikatów compliance.      

 
 DSC_0155 ©jagura

(Inżynier Josef Winkler, Austryjacki Instytut Standaryzacji w Wiedniu)

 DSC_0162 ©jagura

(Dr. Daniel Lengauer, Fundacja Compliance w Zurychu)

DSC_0171 ©jagura

(Od lewej: Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR); inż. Josef Winkler, Austryjacki Instytut Standaryzacji w Wiedniu; Dr. Stefan Schmidt, Instytut Biegłych Rewidentów w Niemczech (IDW))

 DSC_0187 ©jagura

DSC_0186 ©jagura

DSC_0172 ©jagura

DSC_0174 ©jagura