Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Informacje o CICR

 cicr_pl_neu ©Jagura

 
Celem CICR jest naukowa i krytyczna analiza fenomenu compliance w Niemczech oraz poza granicami geograficznymi. Compliance oznacza przy tym znacznie więcej niż tylko zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorstwa z wymogami prawa. Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza systemy compliance w celu wzmocnienia integralności i niezawodności struktur korporacyjnych a tym samym w celu ustanowienia trwałych wartości dla spółki i społeczeństwa. Ten rozwój compliance przyczynił się już w dużym stopniu do zwiększenia przejrzystości w niemieckiej gospodarce, walki z korupcją i do promowania opartego na wartościach zarządzania przedsiębiorstwem. Zagadnienie compliance jest rozpatrywane w centrum z naukowej i interdyscyplinarnej perspektywy. Jest to swoisty think tank łączący poglądy nauki prawa, ekonomii i organizacji przedsiębiorstwa oraz socjologii.


Działalność CICR ©makowicz