Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Filozofia

Text?Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance tworzone jest przez grupę badaczy reprezentujących różne dziedziny naukowe, którzy postawili sobie za cel nadać wywodzącym się z przedsiębiorstw i zyskującym na coraz większym znaczeniu tendencjom rozwojowym w obszarze compalince charakter naukowy. Centrum działa w ścisłej kooperacji z Compliance Academy Münster.

W ramach Centrum realizowane są różnorodne projekty badawcze mające na celu poddanie naukowej analizie istniejących koncpecji Compliance, wypracowywanie nowych standardów i wzorów organizacyjnych Compliance, a dzięki temu przyczynianie się do rozwoju kultury Compliance.

Udział naukowców różnych dyscyplin naukowych (nauka prawa, nauki ekonomiczne, nauki społeczne) stanowi wyraz właściwego podejścia do Compliance, będącego ze swej natury zjawiskiem interdyscyplinarnym.

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą jest pierwszą niemiecką uczelnią, na której prowadzone są zakrojone na tak szeroką skalę samodzielne badania naukowe poświęcone tematyce Compliance. Ich wynikiem ma być doprowadzenie do wykształcenia się nowej interdyscyplinarnej dziedziny badawczej Compliance.

Na stronie Centrum zamieszczane są informacje dotyczące poszczególnych projektów badawczych i edukacyjnych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt.