Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Prof. dr Sonja Wüstemann

wuestemann ©euv

Życiorys

Od 2012
Kierownik Katedry ekonomii, w szczególności sprawozdawczości finansowej oraz controllingu na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
2012
Habilitacja na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem
2008 – 2012
Pracownik naukowy na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem
2008
Doktorat na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem
2007 – 2008
Pracownik naukowy działu sprawozdawczości finansowej na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem
2006
Pobyt badawczy w Paryżu (ESSEC)
2004 – 2007
Pracownik naukowy w Area Accounting & Taxation Uniwersytetu Mannheim
2004
Studia M.B.A. na ESSEC w Paryżu
2003
Ukończenie studiów (dyplomowana ekonomistka) na Uniwersytecie Mannheim

Członkostwo

 
Od 2010
Członkini zespołu redakcyjnego czasopisma „Rachunkowość w Europie” („Accounting in Europe“)
2004 – 2008
Członkini grupy roboczej „Revenue Recognition“ European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) oraz Niemieckiego Komitetu Standardów Sprawozdawczości Finansowej (DRSC)
 

 

Publikacje

Do spisu publikacji