Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Prof. dr Anna Schwarz

schwarz ©euv

Biografia:

Ścieżka naukowa:

 • Urodzona w Berlinie
 • Szkoła: 1973 matura w matematycznej szkole średniej im. Heinricha Hertza w Berlinie
 • Studia: 1973 – 1978 studia filozoficzne na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym Lomonossowa
 • Doktorat: 1984 na doktora filozofii w Berlinie
 • Habilitacja: 1988 w Berlinie
 

Stacje naukowe:

 • Uniwersytet Humbolda w Berlinie; Akademia Nauk o Społeczeństwie; Berliński Instytut Nauk Społecznych; Uniwersytet w Trier
 • Pobyty naukowe: Włochy, Francja, USA
 • Zakres badań: socjologia przedsiębiorstwa, badania nad procesami transformacyjnymi, badania nad biografiami, socjalna mobilność i socjalna nierówność
 • Języki obce: włoski, rosyjski, angielski, francuski
 

Aktualna działalność: 

 • Członkini rady „ Nauka i aktualne wydarzenia“ przy Instytucie Goethego w Monachium
 • Koordynator German-American-Fulbright-Commission
 

Funkcje:

 • 1996 – 1999: Prorektor ds. nauki na Europejskim Uniwersytecie Viadrina
 • 2001 – 2003:  Dziekan Wydziału Kulturoznawstwa
 • 2007 – 2009: Przewodnicząca rady fakultetu (KUWIFAK)