Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Prof. dr Bartosz Makowicz

makowicz ©Bartosz Makowicz

Życiorys

 • Urodzony w Złotowie, 1981 r.
 
 • Liceum Ogólnokształcące w Żarach  (1996 – 2000)
 
 • Studia prawnicze w Münster  (2000 – 2002; 2003 – 2005)
 
 • Studia prawnicze w Paryżu (Paris II) (2002 – 2003)
 
 • Dodatkowe wykształcenie z zakresu Common Law w Münster (2001 – 2003)
 
 • Liczne, międzynarodowe seminaria odnośnie prawa europejskiego m.in. w Paryżu, Brukseli, Salzburgu (2001 – 2003)
 
 • Praktyka w GLEISS LUTZ, Warszawa  (luty – kwiecień 2001)
 
 • Praktyka w Parlamencie Europejskim, Bruksela (sierpień – wrzesień 2002)
 
 • Asystent studencki u HAARMANN HEMMELRATH w Paryżu (2002 – 2003)
 
 • Asystent studencki w Instytucie niemieckiego i europejskiego prawa handlowego Uniwersytetu Münster (2003 – 2005)
 
 • Asystent w Instytucie historii prawa, dział prawa rzymskiego Uniwersytetu Münster (2003 – 2005)
 
 • Pierwszy egzamin państwowy w Sądzie Krajowym Landu Hamm (wrzesień 2005)
 
 • Pracownik w Instytucie prawa podatkowego (Prof. Wolffgang) Uniwersytetu Münster (2005 – 2007)
 
 • Doktorat na Uniwersytecie Münster (8 lutego 2008)
 
 • Pracownik w Instytucie prawa podatkowego (Prof. Wolffgang) Uniwersytetu Münster (2008 – 2010)
 
 • Referendarz w sądzie krajowym w Münster, stacje m.in. w sądzie rejonowym w Steinfurt i Warendorf, Ministerstwie Gospodarki RP, Stacji doradztwa gospodarczego w stosunkach zagranicznych  w Münster
 
 • Drugi egzamin państwowy w sądzie krajowym Düsseldorf (25 marca 2010)
 
 • Mianowanie na członka rady akademickiej Wydziału Prawa Uniwersytetu Münster (1 kwietnia 2010)
 
 • Powołanie na  stanowisko profesora uniwersyteckiego w Katedrze Polskiego Prawa Publicznego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (21 września 2010)