Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Prof. dr Jan C. Joerden

joerden ©euv
Od semestru letniego 1972 Studia prawnicze na Uniwersytecie w Hamburgu
25.10.1978 Pierwszy egzamin państwowy(Hanzeatycki Wyższy Sąd Krajowy)
1.12.1978 Mianowanie na referendarza w Hanzeatyckim Wyższym Sądzie Krajowym
Od 1.10.1980 Poza referendarzem również asystent naukowy, pracownik naukowy na Uniwersytecie w Hamburgu, na Wydziale Prawa, seminarium z filozofii prawa
30.4.1981 Drugi Egzamin Państwowy(Hanzeatycki Wyższy Sąd Krajowy)
1.4.1982 Mianowanie na członka Rady Akademickiej na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen/Nürnberg, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Filozofii Prawa
10.5.1985 Doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu Friedricha Alexandra w Erlangen/Nürnberg
22.7.1987 Habilitacja z dziedziny prawa karnego i filozofii prawa oraz logiki dla prawników na Wydziale Prawa Uniwersytetu Friedricha Alexandra w Erlangen/Nürnberg
4.11.1987 Wyróżnienie za pracę habilitacyjną nagrodą im. Konrada Hellwiga
1.4.1988 Mianowanie na członka Wyższej Rady Uniwersyteckiej na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen/Nürnberg, Instytut prawa karnego, prawa karnego procesowego, kryminologii
Od 1.9.1988 Stypendysta Deutsche Forschungsgemeinschaft w ramach projektu "Heisenberg-Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses"
Semestr letni 1989 Zastępstwo Profesury prawa karnego na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie
Semestr letni 1990 Zastępstwo Profesury prawa karnego, prawa karnego procesowego i filozofii prawa na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen/Nürnberg
Semestr zimowy 1990/91 Zastępstwo Profesury prawa karnego, prawa karnego procesowego i filozofii prawa na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie
1991/92 Gościnna profesura na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie
7.1.1992 Mianowanie na ekstraordynaryjnego profesora na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen/Nürnberg
Semestr zimowy 1992/93 Zastępstwo Profesury prawa karnego i prawa karnego procesowego na Uniwersytecie w Trier
17.6.1993 Powołanie na stanowisko profesora w Katedrze prawa karnego, w szczgólności międyznarodowego prawa karnego, prawa karnego porównawczego i filozofii prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Semestr zimowy 1993/94 Zastępstwo Profesury na wymienionej wyżej Katedrze
17.3.1994 Mianowanie na dożywotniego profesora uniwersyteckiego
1994-1998 Prorektor do spraw struktury, planowania i finansów na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Od  2.6.1995 Koordynator do spraw współpracy z fundacją Deutsches Volkes
Od 15.11.1995 Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
12.12.1996 Powołanie na stanowisko profesora w Katedrze prawa karnego, prawa karnego procesowego i filozofii prawa na Uniwersytecie w Rohstock / odmowa przyjęcia 20.5.1997
1997-2002 Członek dyrekcji Collegium Polonicum w Słubicach
Od 18.12.1997 Członek Akademii Etyki, Göttingen 
1998-2002 Prorektor ds. Collegium Polonicum na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
15.4.-31.5.1999 Docent na Uniwersytecie West Cape, Cape Town, Republika Południowej Afryki
1999-2000 Kierownik “College of Advanced Central European Studies” na Europejskim Uniwersytecie Viadrina
2000-2002 Koordynator Projektu “Europa-Fellows“
2.5.2001 Powołanie na Katedrę prawa karnego, prawa karnego procesowego i prawa karnego gospodarczego na Uniwersytecie w Augsburgu / odmowa przyjęcia-  27.12.2001.
Od 26.9.2002 Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa i filozofii socjalnej
Od 1.11.2002 Członek naukowej rady Interdyscyplinarnego Centrum Medycyny/Etyki/Prawa na Uniwersytecie Martina Luthera w Halle-Wittenberg
7.5.2004 Wyróżnienie medalem za zasługi dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Od 24.2.2007 Członek komitetu Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte we Frankfurcie nad Odrą
11.7.2007 Powołanie jako Senior-Fellow na kolegium naukowym Alfrieda Krupp, Greifswald, na rok akademicki 2007/08
Od 1.10.2007 Członek Senatu na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Od 16.11.2007 Członek zarządu w Instytucie Transkulturowych Nauk o Zdrowiu na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
1.10.2009-30.09.2011 Koordynator grupy badawczej „Herausforderungen für Menschenbild und Menschenwürde durch neuere Entwicklungen der Medizintechnik" w Centrum Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Bielefeld
Od maja 2011 Członek grupy akademickiej Leopoldina, acatech i BBAW, „ Personifikowana medycyna”
Od 1.10.2011 Przewodniczący Senatu Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Od  8.2.2012 Profesor na Uniwersytecie Özyeğin, Istanbuł
od 10.2.2012 Członek Rady Uniwersytetu Özyeğin “Law Application and Research Center”
Wrzesień/padziernik 2012 Pobyt naukowy na Uniwersytecie Kansai, Osaka (Japonia)