Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Wykładowcy

  • | Prof. Dr. Bartosz Makowicz (Moduł I)

makowicz ©LSPolÖffRPomysłodawca i założyciel Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Autor rozlicznych publikacji z zakresu compliance, ekspert oraz prelegent compliance na krajowych i międzynarodowych kongresach. Zasiada w licznych radach naukowych, m.in. niemieckiego czasopisma Compliance oraz Związku Zawodowego Managerów Compliance. Wykładowca i autor szkoleń w Compliance Academy Münster. Przewodniczy obecnie niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems. Profesor nauk prawnych.

 

  • | Dr Marcin Ciemiński (Moduł II)

cieminski ©LSPolÖffRAdwokat kierujący warszawskim zespołem prawa karnego gospodarczego kancelarii Clifford Chance. Jest ekspertem w reprezentowaniu klientów podczas postępowań karnych, prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Posiada także doświadczenie we współpracy z polskimi organami ścigania. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach compliance.
 

 

  • | Monika Diehl (Moduł II)

diehl ©LSPolÖffRJest aplikantem adwokackim i członkiem warszawskiego zespołu prawa karnego gospodarczego kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w antykorupcyjnych dochodzeniach wewnętrznych i kwestiach compliance. Doradzała klientom w postępowaniu karnym z zakresu prawa karnego gospodarczego, przy dochodzeniach wewnętrznych m.in. zakresie FCPA oraz przy międzynarodowych projektach regulacyjnych.


 

  • | Jakub Kraszkiewicz (Moduł III)

kraszkiewicz ©LSPolÖffR

Starszy Menadżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Posiada blisko 12 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie audytorskim. Pierwsze doświadczenia zdobywał w dziale audytu Arthur Andersen i Ernst & Young. Od 2004 roku rozpoczął karierę audytora śledczego. Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS), Project Management Professional (PMP). Współtwórca programu studiów i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu compliance i etyki pracowniczej, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

  • | Tomasz Kruk (Moduł IV)

kruk ©LSPolÖffRObecnie Dyrector International Compliance Mallinckrodt Pharmaceuticals w Szwajcarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w implementacji systemów compliance, głównie w sektorze finansowym oraz farmaceutycznym. Jeden z twórców globalnego programu compliance w firmie Actavis, autor standardów i procedur dla Europy, Bliskiego Wschodu oraz Azji. Prelegent na wielu narodowych i globalnych kongresach poświęconych tematyce compliance.


 

  • | Witold Chomiczewski, LL.M. (Moduł IV)

chomiczewski ©LSPolÖffRRadca prawny, wspólnik w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Ekspert z prawa e-commerce i prawa autorskiego, świadczy usługi w dziedzinie compliance. W tym zakresie doradza przedsiębiorcom prowadzącym swoją działalność gospodarczą z wykorzystaniem Internetu. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze z zakresu niemieckiego prawa prywatnego.

 

 

  • | Dr Dominik Lubasz (Moduł IV)

lubasz ©LSPolÖffRRadca prawny, partner zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce i własności intelektualnej, w prawie gospodarczym, w tym europejskim gospodarczym oraz compliance. Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych publikacji. Doktor nauk prawnych. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego.


 

  • | Bartosz Jagura, LL.M. (Moduł III+V)

jagura ©LSPolÖffRPracownik naukowy i doktorant w Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance Uniwersytetu Viadrina. Kończy rozprawę doktorską na temat prawnych podstaw wdrażania systemów compliance w Polsce i w Niemczech. Autor licznych publikacji z zakresu compliance w Polsce.

 

 

 

  • | Prof. Henning Glaser (Moduł VI)

glaser ©LSPolÖffRWykładowca w Thammasat University w Bangkoku. Założyciel tamtejszego Center of Excellence for Public Policy and Good Governance. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu instytucjom rządowym, pozarządowym oraz podmiotom prywatnym w Azji. Ekspert z dziedziny Cross Cultural Compliance – globalnego wdrażania systemów compliance.

 

 

  • | Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka (Moduł VI)

sojka ©LSPolÖffRKierownik Zakładu Etyki Gospodarczej na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska (polski oddział European Business Ethics Network). Wykłada etykę biznesu i teorię zarządzania oraz zarządzanie międzykulturowe. Bada kulturowe podstawy życia gospodarczego oraz zajmuje się etycznymi aspektami gospodarowania. Odbywał staże naukowe m. in. w Yale University, University of Cambridge oraz DePaul University, Chicago oraz ukończył kurs zarządzania (PMD) w Harvard Business School.