Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Czym i dla kogo jest ACO?

Witamy na kursie Approved Compliance Officer!
 
czym i Dla kogo jest ©LSPolÖffR
 

| Cele szkolenia: umiejętności na najwyższym poziomie!

Absolwenci z certyfikatem ACO są w stanie rozpoznać ryzyko compliance w swojej organizacji i na tej podstawie dobrać odpowiednie środki compliance w ramach struktury CMS (Compliance Management System). Posiadają podstawowe informacje z zakresu legal compliance oraz niezbędne umiejętności dla wdrożenia i utrzymania CSM.
 

| Organizatorzy: kompetencje i doświadczenie!

Certyfikat wydaje Compliance Academy Münster (CA) we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR) na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. CICR jest jedyną placówką uniwersytecką zajmującą się interdyscyplinarnymi badaniami nad compliance. Akademia Compliance jest jedyną jednostką specjalizującą się wyłącznie w szkoleniach z zakresu compliance. Kurs jest wynikiem połącznia najwyższej jakości metodyki, wiedzy i umiejętności (CICR) z doświadczeniem z zakresu szkolenia oficerów compliance (CA).
 

| Dla kogo jest ACO?

Kurs kierowany jest zarówno do osób pełniących już funkcje oficerów compliance, chcących odświeżyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności w ramach intensywnych zajęć, jak również do osób chcących zdobyć podstawowe kwalifikacje z zakresu funkcjonowania CMS i umiejętności niezbędne dla wykonywania funkcji oficera compliance.
 

| Certyfikat ACO

Kurs kończy się testem, którego zdanie (wymagane 40% poprawnych odpowiedzi) jest warunkiem otrzymania certyfikatu ACO. Certyfikat wydawany jest w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim.