Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Badania naukowe

forschung ©euv

Badania Centrum ogniskują się wokół tematyki europeizacji standardów Compliance oraz stosowania standardów Compliance w sprzedaży.