Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Publikacje

Monografie/ Podręczniki

 • B. Makowicz, Compliane w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011.

Redakcja

 • B. Makowicz/ H.Wolffgang, Rechtsmanagement im Unternehmen, Praxishandbuch Compliance – Aufbau, Organisation und Steuerung von Integrität und regelkonformer Unternehmensführung [Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie, Podręcznik Compliance – struktura, organizacja oraz kierowanie integralnością a także prowadzenie przedsiębiorstwa w sposób zgodny z regułami], Bundesanzeiger-Verlag, 2014. 

 • B. Makowicz, Metody efektywnego kształtowania systemów compliance, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013.

Opracowania w wydawnictwach zwartych

 • B. Jagura, Compliance in Polen, in: S. Behringer, M. Passarge (Hrsg.), Handbuch Management Compliance, Berlin 2015, S. 413-443 [Compliance w Polsce, w: S. Behringer, M. Passarge (red.), Handbuch Management Compliance, Berlin 2015, s. 413-443].

 • B. Makowicz, Legal structures for against insolvency – compliance approach [Struktury prawne w walce z upadłością – propozycja compliance], w: Adamska / Maczynska, Insolvencies, Bancrupties and Reparation of Enterprises, Warszawa 2013, s. 277-287. 

 • B. Makowicz, Entwicklungstendendenzen im europäischen Unternehmsrecht [Tendecje rozwoju w europejskim prawie przedsiębiorstw], w: Europa-Studien, 2. wydanie, 2013, s. 297 i nast.

 • B. Makowicz, Compliance – Challenge or Chance for Legal Education? [Compliance – Wyzwania czy szanse dla prawniczej edukacji?], w: P. Policastro (wyd.), Towards Innovation in Legal Education, Den Haag 2013.

Artykuły

 • B. Makowicz/ S. Wüstemann, Betreibswirtschaftlicher und juristischer Nutzen der Ausgestaltung von Compliance-Managment-Systemen nach dem globalen Leitfaden ISO 19600 [Ekonomiczne i prawne korzyściu przy kształtowaniu Compliance Managemnt Systeme zgodnie z wytycznymi ISO 19600], in: Betriebs Berater, 20/2015, s. 1195.

 • B. Makowicz, Die deutschen und deren Compliance [ Niemcy i ich Compliance] , in: Compliance Berater, 3/2015. S.45-49.

 • B. Makowicz, Germany anti-corruption and bribery regulation [ Niemiecka regulacja antykorupcyjna i zwalczająca łapówkarstwo] ; in: Compliance Insider, 13/2014, S. 45-48.

 • B. Makowicz, Bedeutung von Informationen im Rahmen eines Compliance Management Systems (CMS) [ Znaczenie wymiany informacji w ramach Compliance Management System (CMS) ] ; w : Information. Wissenschaft & Praxis, 65(6)/2014, S. 315-320.

 • B. Jagura, Compliance a należyta staranność zarządcy spółki kapitałowej w Niemczech, in: E. Zielińska, P. Pinior (Hrsg.), Katowice 2014, S. 33-42.

 • B. Makowicz, ISO 19600: United im Compliance [ISO 19600: Zjednoczeni w Compliance], w: Compliance Berater, 10/2014, S. I

 • B. Jagura/ T. Szarowicz, Prawne podstawy systemów zarządzania compliance w prawie niemieckim i polskim [Rechtliche Grundlagen für Compliance Management Systeme im deutschen und polnischen Recht], in: Controlling, 3-4/2014, S.15-20 

 • B. Makowicz, Compliance dla wszystkich, czyli korzyści płynące z systemu zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie, [Compliance für Alle, Vorteile aus Compliance Management Systeme im Unternehmen], in: Controlling, 3-4/2014, S. 25-32
 
 • B. Makowicz, Compliance in Motion – Oder was hat CMS mit Grenzen und deren Überschreitung zu tun?  [Compliance in Motion  – co wspólnego ma CMS z granicami i ich przekraczaniem?], in: Berufsverband Compliange Manager (http://www.bvdcm.de/news/compliance-motion-oder-was-hat-cms-mit-grenzen-und-deren-ueberschreitung-zu-tun).
 • B. Jagura, Zarządzanie ryzykiem w handlu globalnym częścią polskiej kultury compliance – refleksje po IV. Polsko-Niemieckim Forum Prawa i Gospodarki, w: Monitor Prawa Celengo i Podatkowego 1/2014, s.33-36.        

 • B. Jagura/ B. MakowiczPrywatne dochodzenia w przedsiębiorstwie metodą skutecznego systemu compliance, w: Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013, s. 16-20. 

 • M. Gertig/ B. Makowicz, Die Welt der Corporate Governance in Polen, Organe und Struktur der Kapitalgesellschaften [Świat Coporate Governance w Polsce, organy i struktury spółek kapitałowych], w: Audit Comittee Quarterly, Das Magazin für Corporate Governance 1/2013, s. 51.

 • M. Gertig/ B. Makowicz, Zukunft des Corporate Governance in Polen [Przyszłość Corporate Governance w Polsce], w: KPMG-Schriftenreihe 2013. 

 • B. Makowicz, Compliance in Forschung und Lehre [Compliance w badaniach i nauce], w: BUJ-Sonderedition Compliance 2012, s. 40 i nast.

 • B. Jagura, Prawo antymonopolowe oraz compliance w przedsiębiorstwie – Refleksje po 2. Polsko-Niemieckim Forum Prawa Gospodarczego, w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 6/2012, s. 28-32.

 • B. Jagura, Aktualne trendy w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw – od odpowiedzialności osobistej po Compliance – sprawozdanie z konferencji, w: Monitor Prawniczy 3/2011, s. 147-149.

 • B. Jagura/ E.Uhlig, Von persönlicher Haftung bis zu Compliance – Konferenzbericht [Od odpowiedzialności osobistej po Compliance – sprawozdanie z konferencji], w: Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 46. 

 • B. Makowicz, Compliance – wszyscy na nim skorzystamy, w : Rzeczpospolita, 10.02.2011.  

 • B. Makowicz, Compliance ist teuer – kein Compliance teurer [Compliance jest drogi – brak Compliance jeszcze droższy], w: Newsletter gospodarczy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wrzesień 2010.

 Recenzje
 
 • B. Jagura: A. Kark, Compliance-Risikomanagement. Früherkennung, Prävention und operative Umsetzung [Compliance- zarządzanie ryzykiem. Rozpoznawanie, prewencja i strategiczne wdrożenie], München 2013, in: Compliance Praxis 1/2014, S. 66.