Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Podstawy prawne obowiązku wdrażania Compliance Management System w Polsce.

Bartek_Jagura_klein ©Bartosz Jagura
Mag. iur. Bartosz Jagura, LL.M.

Wywodząca się z prawa angloamerykańskiego tendencja
przedsiębiorstw do wdrażania systemów zarządzania compliance
(Compliance Management Systems, CMS) jako odpowiedniej
metody zapewniania zgodności działania przedsiębiorstw z
prawem coraz powszechniej obserwowana jest również w Polsce.
Celem pracy jest z jednej strony przedstawienie istoty systemów
zarządzania compliance oraz stosowanych w ich ramach środków,
z drugiej zaś strony zbadanie prawa polskiego pod kątem istnienia
potencjalnych podstaw dla wprowadzania CMS.