Banner Viadrina

Raporty naukowo-badawcze

Nasza baza danych ma na celu przedstawić wszelkie prace i projekty naukowo-badawcze jakie powstały i wciąż powstają na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Baza danych zawiera m.in. aktualne publikacje naukowe, dysertacje i liczne projekty.